Tilbage til Info til instruktører og hjælpere

Tavshedspligt

Du har som instruktør tavshedspligt.

Tavshedspligten gælder alt, du oplever i forbindelse med din funktion som frivillig i foreningen.

Du må ligeledes ikke udlevere personlige oplysninger om andre frivillige og medlemmer, med mindre der er givet udtrykkeligt samtykke, eller oplysningerne generelt er offentligt tilgængelige. Det gælder især, men er ikke begrænset til, telefonnumre, adresser og e-mailadresser.

Tavshedspligten gælder ikke  overfor bestyrelsen, som du altid bør orientere, hvis du oplever noget, der kan være problematisk for sundhed og trivsel.  I sådan en situation har du faktisk både påtaleret og -pligt. Det vil sige, at du har ret til at påtale det i situationen, eller at tage det op  på et passende tidspunkt, og du har pligt til at informere bestyrelsen, der i visse tilfælde har indberetningspligt.