Nu er det alvor

 

Kære medlem af Fraugde Gymnastik

Hvor blev du af?

Vi manglede dig ved generalforsamlingen, hvor kun bestyrelsen og kassereren mødte op.

 

7 mødte op

Til bestyrelsens overraskelse og skuffelse mødte ingen medlemmer op til årets generalforsamling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi både har sagt og skrevet, udtræder 2 bestyrelsesmedlemmer efter lang og tro tjeneste, hvilket gør, at det er af største betydning, at andre træder til.

Først og fremmest fordi bestyrelsen ifølge vores vedtægter SKAL bestå af mindst 5 medlemmer, men også fordi flere hænder til at løfte opgaven betyder utroligt meget for både medlemmer, frivillige, samarbejdspartnere og lokalsamfundet.

 

Bestyrelsen efter generalforsamlingen

Fra venstre: Lars, Martin, Lone og Karina
“Vi kan ikke påtage os ansvaret for foreningens ledelse uden ny og tydelig opbakning fra medlemmerne.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi mener at Gymnastikafdelingens betydning for Fraugde og Odense SØ er væsentlig, og vi vil være utroligt kede af at skulle indstille til opløsning.

Hvis vi fortsat skal have gymnastik i Fraugde, er det tvingende nødvendigt, at vi finder nogle stykker, der er parate til at tage et ansvar i foreningens fortsatte liv og virke.

Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 16. marts 2016 klokken 19.00 i Fraugde Fritidscenter

Eneste punkt på dagsordenen vil være Valg til bestyrelsen.

Vi håber, at der blandt vores 629 aktive medlemmer vil være nogle stykker, der har lyst til at hjælpe Lone, Lars, Karina og jeg selv med at drive foreningen videre.

Det er altså alvor, venner.

Mange hilsner

Martin Davidsen-Nielsen

Bestyrelsesmedlem