↑ Tilbage til Organisation

Opgaveansvarlige

 

  
Kasserer

Ansvarlig

Indhold: Ansvarlig for bogføring, indbetalinger, udbetalinger mm.

Martin Davidsen-Nielsen

30 20 12 55

Tid på året: Hele året
Skønnet tidsforbrug: 100+
  
Gaver

Ansvarlig

Indhold: Indkøb af gaver og telegrammer til instruktører, hjælpere, bestyrelsesmedlemmer m.m., som skal fejres i forbindelse med fx rund fødselsdag, bryllup og konfirmation

Maria Kruuse

26 12 45 31

Tid på året: Konfirmationer i foråret, ellers fordelt over hele året
Skønnet tidsforbrug: 4 – 8 timer pr. år afhængigt af antal begivenheder
 
Tryksager

Ansvarlig

Indhold: Kontakt til vores leverandører af tryksager. Indsamle, opsætte og afsende indsamlet materiale til trykning af egne blade samt indsamle og levere materiale til eksterne blade og aviser.

Martin Davidsen-Nielsen

30 20 12 55

Tid på året: Hele året men særligt i forbindelse med sæsonstart
Skønnet tidsforbrug: 30 timer pr. år
 
Kontakt til DGI

Ansvarlig

Indhold:

Martin Davidsen-Nielsen

30 20 12 55

Tid på året:
Skønnet tidsforbrug:
 
Bestilling af opvisningsbluser

Ansvarlig

Indhold: Bestille t-shirts til de opvisningshold, som ønsker at benytte sig af tilbuddet. I dag bruger vi Sport Direct som leverandør. Prøvebluser i forskellige størrelser og farver sættes på skift på de tre trænings-steder, så alle hold har mulighed for at prøve før   bestilling. Bestillingsseddel udleveres til holdene, som returnerer dem med antal, størrelse og evt. billede til tryk. Bluserne bestilles ved leverandøren, og hentes inden opvisningen.

Ledig

Varetages midlertidigt af

Stina Davidsen-Nielsen

27 11 13 46

Tid på året: Én gang pr. år i februar / marts
Skønnet tidsforbrug: 10-15 timer pr. år
  
Kurser

Ansvarlig

Indhold: Når en instruktør / hjælpeinstruktør skal på kursus tilmeldes vedkommende på DGI’s hjemmeside. Regningen sendes automatisk til kassereren, som sørger for betaling.

Irene Sommer

21 49 81 53

Tid på året: Hovedsagelig forud for og i starten af sæsonen (juli – september)
Skønnet tidsforbrug: 1 – 2 timer pr. år
 
Bestilling af lokaler / forplejning

Ansvarlig

Indhold: Lokaler i Fritidscentret bookes og forplejning bestilles og leveres efter aftale.

Ledig

Tid på året: Ved instruktørmøder i august og januar, til bestyrelsens heldagsmøde i januar, generalforsamling i februar og opvisningen i marts
Skønnet tidsforbrug: 5-10 timer pr. år
 
Faner

Ansvarlig

Indhold: Sørge for at holde gymnastikafdelingens faner i præsentabel stand. Typisk kan dette gøres ved at stryge fanerne og pudse beslagene.

Tina Rust Egedorf

25 10 41 38

Tid på året: Inden gymnastikopvisningen i marts, og   efter behov
Skønnet tidsforbrug: 4 timer én gang pr. år
 
Nøgler

Ansvarlig

Indhold: Nøgler til træningslokalerne skal udleveres til trænere og bestyrelsesmedlemmer ved behov og hjemkaldes, når den pågældende person ikke benytter lokalet mere.

Dorte Sørensen

26 28 11 22

Tid på året: Hovedsageligt ved sæsonstart, men lidt   arbejde hele året igennem
Skønnet tidsforbrug: 10 timer/år
 
Hjemmesiden  Ansvarlig
Indhold: Ved sæsonstart bliver hjemmesiden opdateret med program, holdbeskrivelser m.m. I løbet af sæsonen bliver hjemmesiden løbende opdateret, og der indlægges informationer.

Martin Davidsen-Nielsen

30 20 12 55

Tid på året: Størst arbejdsbyrde ved sæsonstart, men noget arbejde hele året igennem
Skønnet tidsforbrug: 50 timer/år