↑ Tilbage til Organisation

Udvalg

Hvert udvalg har et bestyrelsesmedlem som er ansvarlig for koordinering af udvalgets arbejde.

Det ansvarlige bestyrelsesmedlem er angivet som første person på listen over det enkelte udvalgs medlemmer.

 

     
Administrationsudvalg      Redskabsudvalg               
Formand
Lone Lynge Clausen

Mobil: 51189597
Tovholder
Lars Kruuse

Mobil: 28144531
 
Næstformand
Karina Balsby

Mobil: 30256593
Udvalgsmedlem
Dani Sørensen

Mobil: 22944456
 
Kasserer
Maria Kruuse

Mobil: 26124531
Udvalgsmedlem
Stina Davidsen-Nielsen

Mobil: 27111346
 
Bestyrelsesmedlem
Kim Rikke Suhr
Mobil: 61722470
 
    
Småbørnsudvalg               Skolebørnsudvalg      Voksenudvalg         
Tovholder
Lone Lynge Clausen
Mobil: 51189597
Tovholder
Karina Balsby
Mobil: 30256593
Tovholder
Lars Kruuse
Mobil: 28144531
Udvalgsmedlem
Lene Balsby
Mobil: 30266593
Udvalgsmedlem
Gitte Thrane Carlsen
Mobil: 27127943
Udvalgsmedlem
Per Hansen
Mobil: 61141364
Bestyrelsesmedlem
Christian Walther Andersen
Mobil: 61714072
Bestyrelsesmedlem
Louise Sørensen
Mobil: 53571314
Bestyrelsesmedlem
Kim Rikke Suhr
Mobil: 61722470
Bestyrelsesmedlem
Renee Sidney Banzon-Pedersen
Mobil: 27577810
Udvalgsmedlem
Tina Rust Egedorf
Mobil: 25104138
Bestyrelsesmedlem
Tina Gotfred-Iversen
Mobil: 26392850