↑ Tilbage til Organisation

Udvalg

I FGIF Gymnastik har vi fem udvalg, der håndterer en stor del af det praktiske arbejde i foreningen. Udvalgene kan besættes af alle medlemmer i FGIF Gymnastik, og hvert udvalg har også mindst ét medlem fra bestyrelsen.

Her på siden kan du læse mere om udvalgene og hvem, der p.t. er medlem af udvalget. Du er altid velkommen til at tage kontakt til et udvalgsmedlem, hvis du har et spørgsmål.

Hvis du gerne vil være medlem af et udvalg, kan du tage skrive til et af bestyrelsesmedlemmerne i udvalget.

     
Administrationsudvalg      Redskabsudvalg               
Formand
Lone Lynge Clausen

Mobil: 51189597
Bestyrelsesmedlem
Lars Kruuse

Mobil: 28144531
 
Næstformand
Tina Gotfred-Iversen

Mobil: 26392850
Udvalgsmedlem
Dani Sørensen

Mobil: 22944456
 
Kasserer
Martin Davidsen-Nielsen

Mobil: 30201255
Mail: gymadm@fraugde-gif.dk
 
 
Administrationsudvalget er ansvarlig for at føre budget og holde regnskab. Ved generalforsamlingen fremlægger de budgettet. Dette udvalg adskiller sig fra de andre i og med, at der altid kun er tre medlemmer: formanden, næstformanden og kassereren. Redskabsudvalget håndterer køb, reperation og vedligeholdelse af vores redskaber i foreningen, og sørger for, at alle vores træningssteder er velforsynede med førstehjælpsudstyr.
    


Småbørnsudvalg               Skolebørnsudvalg      Voksenudvalg         
Bestyrelsesmedlem
Christian Walther Andersen
Mobil: 61714072
Bestyrelsesmedlem
Kim Rikke Suhr

Mobil: 60524322
Bestyrelsesmedlem
Lars Kruuse
Mobil: 28144531
Bestyrelsesmedlem
Renee Sidney Banzon-Pedersen
Mobil: 27577810
Bestyrelsesmedlem
Louise Sørensen
Mobil: 53571314
Bestyrelsesmedlem
Tina Gotfred-Iversen

Mobil: 26392850
Udvalgsmedlem
Tina Rust Egedorf
Mobil: 25104138
 

Disse tre udvalg varetager opgaver tilknyttet holdene og gymnasterne. Som udvalgsmedlemmer i gymnastikafdelingen lægger vi meget stor vægt på, at vi arbejder i fællesskab med vores instruktører og hjælpeinstruktører for at give vores mere end 600 gymnaster – unge som gamle – gode oplevelser, hvilket vi definerer som fællesskab, gymnastiske udfordringer og en rar atmosfære.

For at holde en tæt kontakt til vores gymnastikhold er der til hvert hold tilknyttet en kontaktperson fra udvalget. Det er kontaktpersonens opgave at være bindeled mellem instruktøren og udvalget og medvirke ved løsning af praktiske og administrative opgaver.