↑ Tilbage til Organisation

Udvalg

Hvert udvalg har et bestyrelsesmedlem som er ansvarlig for koordinering af udvalgets arbejde.

Det ansvarlige bestyrelsesmedlem er angivet som første person på listen over det enkelte udvalgs medlemmer.

 

     
Administrationsudvalg      Redskabsudvalg               
Formand
Lone Lynge Clausen

Mobil: 51189597
Tovholder
Lars Kruuse

Mobil: 28144531
 
Næstformand
Tina Gotfred-Iversen

Mobil: 26392850
Udvalgsmedlem
Dani Sørensen

Mobil: 22944456
 
Kasserer
Maria Kruuse

Mobil: 26124531
 
 
    
Småbørnsudvalg               Skolebørnsudvalg      Voksenudvalg         
Bestyrelsesmedlem
Christian Walther Andersen
Mobil: 61714072
Bestyrelsesmedlem
Kim Rikke Suhr

Mobil: 60524322
Tovholder
Lars Kruuse
Mobil: 28144531
Bestyrelsesmedlem
Renee Sidney Banzon-Pedersen
Mobil: 27577810
Udvalgsmedlem
Gitte Thrane Carlsen
Mobil: 27127943
Bestyrelsesmedlem
Tina Gotfred-Iversen

Mobil: 26392850
Bestyrelsesmedlem
Louise Sørensen
Mobil: 53571314
Udvalgsmedlem
Tina Rust Egedorf
Mobil: 25104138