Gebyrerne vokser og vokser

En efterhånden ret stor procentdel af vores indtægter går til forskellige gebyrer til banker og andre betalingsudbydere.
Nu indfører MobilePay A/S et nyt månedsgebyr, som belaster foreningernes økonomi yderligere.
Fremover skal vi udover 75 øre pr. betaling også betale kr. 49,00 om måneden for at kunne modtage MobilePay-betalinger.

Hvorfor er gebyret et problem?
Hvis man tager MobilePay-gebyret isoleret set, bliver det et problem, fordi vi primært modtager betaling via MobilePay i forbindelse med opvisningen. Når beløbene ligger et sted mellem  fem og halvtres kroner, så bliver det procentvis en stor udgift pr. betaling på helt op til 15% pr. betaling og i nogle tilfælde endnu mere.

Kr. 49,00 om måneden lyder ikke af meget, men når det er et gebyr, der skal lægges oven i de gebyrer, som banken tilskriver, de flere tusinde kroner vi betaler om året for at kunne modtage betalingskort som Dankort, Visa og MasterCard og de samtidig kun bliver højere og højere, så begynder det at blive et problem.

Hvad kommer det til at betyde for gymnastikken?
Vi har i gymnastikken en sund økonomi, så det kommer forhåbentlig ikke til at betyde alverden. Men der er ingen tvivl om, at bestyrelsen skal drøfte mulighederne.
Grunden til at jeg blander mig i debatten er, at selvom gebyret kun har en relativ  indvirkning  på vores økonomi, så anser jeg det, jeg kalder Gebyrtyraniet, som mere end almindeligt urimeligt, og jeg ved, at det for nogle foreninger er tæt på at give dem dødsstødet. Især små foreninger er hårdt ramt.

Kan man ikke bare finde andre løsninger?
Både og. For nogle år siden opstod der et politisk pres, som betød, at det offentlige begyndte at anse foreninger som erhverv. Foreninger skulle registreres i CVR og en del andre krav blev skærpet. Derfor er bankgebyrer ikke til at undgå, og helt generelt er kontanter en uddøende måde at betale på. Samtidig  betyder de skærpede krav i forbindelse med Hvidvaskningsloven, at vi ligeså godt kan indstille os på, at kontanter i foreninger bliver et totalt no-go i overskuelig fremtid.