100 års gymnastikhistorie er måske slut

Opdatering på situationen i Fraugde Gymnastik.

Bestyrelsen havde søndag eftermiddag inviteret til møde med frivillige og potentielle frivillige i Fraugde Fritidscenter.

Desværre dukkede kun 18 af 500 medlemmer op. Af de 18 fremmødte var 8 i forvejen frivillige i foreningen.

Bestyrelsen oplevede både engagement og en klar holdning om, at Fraugde Gymnastik er en vigtig institution for Fraugde, og at foreningen fortsat skal være en del  af lokalsamfundet.

Bestyrelsen er utroligt glade for, at I valgte at bruge 1½ time i vores selskab, og vi siger jer stor tak for jeres deltagelse, gode input og energi. Vi håber meget på, at vi får brug for jeres hjælp i forbindelse med næste sæson.

Vi er langt fra målet
Desværre er vi bare stadig meget langt fra at nå i mål. Som beskrevet tidligere,  mangler vi at få besat mindst 15 poster i foreningen.

Efter dagens møde står det meget klart, at vi stadig for alvor mangler frivillige, der har lyst og tid til at påtage sig mere faste roller i foreningen og helt konkret frivillige, der har lyst til at arbejde med planlægnings- og struktureringsopgaver i forhold til vores forskellige gymnastikhold, og som har lyst til at stå for kommunikation med og mellem instruktører, gymnaster og forældre til gymnaster.

Arbejdet foregår i selvstændige udvalg, hvor udvalgene selv koordinerer og fordeler opgaver. 

Udvalgene arbejder under meget frie rammer, og har tæt kontakt til bestyrelsen.

Udvalgsarbejdet består udover at være bindeled mellem instruktører, gymnaster, forældre og bestyrelse også i at få kortlagt, hvilke hold foreningen skal tilbyde og at finde instruktører til holdene.

Herudover kan  udvalgene vælge at planlægge forskellige aktiviteter. Som eksempel kan nævnes Småbørnsudvalget, som hvert år afholder et Fastelavnsarrangement for småbørnsholdene og deres familier.

Udvalgene,  der stadig skal besættes, for at foreningen kan fortsætte, er, Skolebørnsudvalget og Voksenudvalget.

Hvorfor er situationen som den er?
Der er flere forklaringer på, at vi er havnet i en så kedelig situation. En af forklaringerne er, at foreningen i en årrække har været udfordret på antallet af frivillige.

Når en forening mangler hænder, og der må økonomiseres med kræfterne, opstår som regel en “ond cirkel-effekt”, hvor det er svært at rekruttere og fastholde frivillige, og det er også tilfældet i vores forening.

Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen reelt kun af tre medlemmer, og vi stod med tre udvalg helt uden frivillige. Derfor blev vi nødt til at genoverveje situationen og sætte nogle kriterier for, hvordan vi kunne fortsætte med at drifte foreningen.

En forening tæt på 100 år
Det gjorde ondt at tage beslutningen om, at vi er nødt til at  trække os, hvis hjælpen ikke dukker op og samtidig er tilstrækkelig.

Vi står nemlig med en forening, der om kun 2 år fylder 100,  som har en særdeles sund økonomi, og som hver uge aktiverer over 600 gymnaster, frivillige, forældre og bedsteforældre i og omkring Fraugde.

Vi har igennem en lang årrække helt konkret lagt blod, sved, tårer  og penge i foreningen.

Vi ved, hvor vigtig foreningen er, og vi vil så gerne at den eksisterer i mange år endnu.

Når vi igennem en tid ikke har kunnet gøre vores arbejde, som vi gerne ville, og når arbejdet har været drift uden overskud til visioner og udvikling, så bliver det bare for hårdt, og derfor er vi nødt til at være meget skarpe på, at vi får besat posterne til opgaverne på den helt rigtige måde.

Arbejdet fortsætter med at få besat omkring 15 poster
Næste skridt i arbejdet med foreningens overlevelse er, at der på tirsdag afholdes møde med instruktører, hjælpeinstruktører og føl.

Her vil vi tale om situationen og informere om søndagens møde.

Herefter vil bestyrelsen tage stilling til, hvilke skridt der skal tages op til og efter vores generalforsamling den 20. februar, hvor vi håber, at du som medlem vælger at vise os din opbakning. Vi garanterer, at du ikke bliver tvunget til at tage opgaver eller poster, som du egentlig ikke ønsker. Vores forening bygger på frivillighed, og vi skal altid føle, at vi påtager os en opgave, fordi vi har lyst og tid.

Vi ved, at det bliver en kæmpe opgave at få sat mange nye ansigter i gang i foreningen, men vi har set hinanden i øjnene og givet hånd på, at vi gerne vil være med til at drive foreningen videre, hvis det lykkes at nå i mål med at få mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer og få besat omkring 15 andre poster.

Vi vil løbende beskrive status på hjemmesiden og Facebook.

På bestyrelsens vegne

Martin Davidsen-Nielsen

fraugde-gym-1934

Gymnastikpiger og -drenge i Fraugde Gymnastik 1934