Generalforsamling 2020

Det er tid til den årlige generalforsamling i gymnastikafdelingen.

Som det tidligere er annonceret, så er der i år meget på spil.

Foreningen mangler så mange frivillige, at bestyrelsen har været nødt til at meddele, at den trækker sig og efterfølgende begærer foreningen opløst, hvis der ikke er nye kræfter, der melder sig til at bidrage til arbejdet.

Den nuværende bestyrelse er indstillet på at fortsætte i en smal bestyrelse, men den har brug for hjælp til at få løst forskellige opgaver.

Med andre ord behøver du nødvendigvis ikke at indtræde i bestyrelsen, men det er vigtigt, at du melder dig som frivillig nu, og at du viser din opbakning til arbejdet, hvis du ønsker at foreningen skal fortsætte med at tilbyde gymnastik i Fraugde. Det kan du blandt andet gøre ved at deltage i generalforsamlingen.

I år holder vi generalforsamling den 20. februar 2020 klokken 19.30 i Fraugde Fritidscenter.

Vi byder på smørrebrød og lidt at drikke.

Dagsordenen er: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingenter 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse ♦ Lone Lynge Clausen er på valg og hun modtager genvalg ♦ Tina Gotfred-Iversen er på valg og hun modtager genvalg 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt

Du finder begivenheden på vores facebookside her: https://www.facebook.com/events/470674297141959/