Sammenlægning af Springfiduser og Springdrenge 0.-1. kl.

Efter jul lægger vi de to mindste skolebørnshold, Springfiduserne og Springdrenge 0..-1. kl, sammen til ét stort hold for både drenge og piger i de mindste klassetrin.

Dette sker, da vi har haft færre tilmeldinger end forventet. Vi håber at sammenlægningen vil gøre, at træningen giver mere mening for alle vores gymnaster på de to hold.

Har du spørgsmål omkring sammenlægningen er du velkommen til at skrvie til gymnastik@fraugde-gif.dk.