Generalforsamling 2021

Redigeret 4. maj 2021

FGIF Gymnastiks bestyrelse indkalder hermed til generalforsamling:

onsdag 12. maj 2021 kl 19:00 i Fraugde Fritidscenter.

Alle medlemmer af FGIF Gymnastik er inviteret, og vi håber at se mange af jer.

Generalforsamlingen vil blive afholdt efter myndighedernes krav om maksimalt antal personer og afstand. Efter planen må vi derfor være 25 personer samlet, men hvis vi bliver mere end 25 personer, så finder vi en løsning.

Vi byder på lidt at drikke og, hvis omstændighederne tillader det, noget at spise.

Dagsordnen på mødet er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingenter
 5. Indkomne forslag
  1. Forslag til vedtægtsændringer – Forslag fra bestyrelsen
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  • German Knut fratræder bestyrelsen
  • Pernille Larsen fratræder bestyrelsen
  • Berit Hjorth modtager ikke genvalg
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Evt

Tre af de nuværende fem bestyrelsesmedlemmer har meldt deres fratrædelse fra bestyrelsesarbejdet. Dvs at der ved generalforsamlingen SKAL findes nye bestyrelsesmedlemmer. Ellers har bestyrelsen ikke det påkrævede antal medlemmer, for at vi drive foreningen. Vi håber derfor meget, at nogle af jer vil overveje at stille op til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen hører meget gerne fra interesserede kandidater, men det er også lovligt at meddele sin opstillen til bestyrelsen på generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer.