Tilbage til Privat: Info til instruktører og hjælpere

Kontingent

At vores medlemmer betaler kontingent er altafgørende for, at foreningen kan eksistere.

Derfor har det høj prioritet, at medlemmerne melder sig ind og betaler umiddelbart efter de tre prøvegange. Det vil sige, at alle medlemmer bør være indmeldt senest i slutningen af oktober.


For det første kan man ikke være medlem uden at betale kontingent. Hvis man ikke er medlem, kan man ikke deltage i træningen.

For nogle instruktører er det svært at tage snakken med én, der ikke melder sig ind og betaler kontingent, selvom du som instruktør har påtalt det flere gange. Vurdér gerne om medlemmet kan have brug for en betalingsaftale eller støtte til betaling af kontingent. Du må også meget gerne opfordre til, at medlemmet skriver en mail til gymadm@fraugde-gif.dk, så vi kan finde en løsning.

Jeg har lavet et dokument, som du måske kan bruge, der forklarer lidt om, hvorfor det er vigtigt at man husker at melde sig ind. Du finder det her.


Du logger ind i Conventus. Hvis navnet fremgår af din holdliste, så er kontingentet betalt. Du bør have holdlisten med og kontrollere den, indtil du er sikker på, at alle er registreret korrekt. Du vælger selv, om du vil udskrive den fra Conventus, eller om du bare tjekker den fra mobilen.

Jeg har aldrig set, at et medlem har gennemført tilmelding og betaling uden at blive registreret korrekt i Conventus. Med andre ord: Hvis medlemmet ikke står på listen, så har medlemmet ikke betalt.

Der sker ind i mellem fejl, men de er (som regel) menneskeskabte. Det kan være medlemmet selv, der laver en fejl, men vi kan selvfølgelig også internt lave fejl.

Hvis du oplever fejl i listen så skriv til gymnastik@fraugde.gif.dk, så vi kan få rettet fejlen så hurtigt som muligt.

Almindelige fejl Problemet
Mobilnummer i forkert felt Problemet er, at medlemmet ikke får besked, når der sendes sms
Fødselsdato forkert Det ses ofte, at en forælder tilmelder sit barn i forælderens navn.Det kan betyde, at vi ikke får tilskud fra kommunen, da medlemmer over 18 år ikke tæller med, når tilskuddet opgøres.
Fornavn / efternavn Det kan være enormt svært for dig som instruktør og for os i administrationen at skelne vores medlemmer fra hinanden, hvis ikke vi både har for- og efternavn at gå efter.


Som udgangspunkt betales kontingent og dermed medlemsskab for én sæson ad gangen.

Der er dog visse undtagelser, der kan være gældende. Fx. er der mulighed for, at tilflyttere, der flytter til området midt i en sæson, ikke skal betale fuldt kontingent. Spørg din kontaktperson, hvis du er i tvivl.

Husk også, at vi har mulighed for at søge støtte for et medlem, der har svært ved at finde penge til kontingentet.


Ikke nødvendigvis. Medlemmet kan selv henvende sig mig, hvis han eller hun ønsker det.

Du er dog som instruktør ofte med til at afgøre, om et medlem kan få nedsat sit kontingent. Du skal nemlig fx bekræfte, at medlemmet rent faktisk ikke har været på holdet hele sæsonen.

Derfor er det en kæmpe hjælp, hvis du sender en mail eller sms om, at du har et medlem, der skal have nedsat sit kontingent.


For at gøre det så let som muligt for medlemmet, er det vedtaget, at man fremover kan betale nedsat kontingent via MobilePay. Se mere på siden om MobilePay.

Hvis medlemmet ikke har MobilePay, betales fuldt kontingent via hjemmesiden, hvorefter medlemmet sender en mail til  gymadm@fraugde-gif.dk. Mailen skal indeholde oplysninger om navn, hold og registrerings- og kontonummer, så et aftalt beløb kan indsættes på medlemmets bankkonto.


Der findes en række muligheder, og vi kan også indgå aftale om delbetaling.

Kontakt mig eller bestyrelsen og lad os se på mulighederne sammen.

Nej, ikke nødvendigvis. Men hvis du vil gå på et hold, deltage med stemmeret på generalforsamling eller være med i bestyrelsen, så skal du være medlem og betale kontingent.

Du kan dog som instruktør være medlem af foreningen til nedsat pris. Nemlig kr. 75,00 for det vi kalder Passivt medlemskab.